جولای 31, 2021

ارور های یخچال الکترو استیل

درباره ارور های یخچال الکترو استیل

کلیه یخچال فریزر ها در مدل های مختلف دارای کد خطا هایی هستند که هر یک با عباراتی خاصی معین می شوند.

تماس با شعبات شهر تهران

شمال تهران:02126709158

غرب تهران :02144387596

مرکز تهران :02188933445

شرق تهران :02177361990

تعمیر آنلاین با ارائه این مقاله تخصصی در زمینه ارور های یخچال الکترو استیل به بررسی دقیق کد خطا های یخچال فریزر الکترواستیل در مدل های متفاوت پرداخته و برای شما همشهریان عزیز این مبحث مهم را باز نموده است.

بیشتر بخوانید :

تعمیر برد یخچال
صافکاری و نقاشی درب یخچال
تعمیر موتور یخچال
هزینه تعویض موتور یخچال
تعمیر یخچال در محلتعمیر فرورفتگی درب یخچال
 • کد خطا R1 از ارور های یخچال الکترو استیل: این کد خطا در یخچال فریرزهای الکترواستیل به این مفهوم است که ایرادی در سنسور یخچال رخ داده است؛ همچنین این مشکل می تواند از مشکل دار شدن مدار برد کنترل دستگاه هم روی بدهد و این نکته را هم از چشمک زدن چراغ MID می توانید مشاهده نمائید.
 • کد خطا F3 از ارور های یخچال الکترو استیل: دقیقا موقعی که المنت یخچال فریزر از یک ساعت و نیم زیادتر فعال بوده باشد، این کد ارور را مشاهده خواهید نمود. با مشاهده کردن این ارور باید هیتر را چک کنید و همچنین این احتمال در میان است که مدار برد دچار یک ایراد اساسی و مشکل شده و احتیاج به تعمیر خواهد داشت.
 • کد خطا C1 از ارور های یخچال الکترو استیل: خرابی جزئی یا کلی سنسور برفک زدایی با این کد خطا به اعلام خواهد گردید. این کد خطا را موقعیکه سنسور برفک زدایی به 6 درجه برسد، مشاهده خواهید نمود. با دیدن این کد خطا نخست اندازه دقیق اهم را بررسی نمائید و در صورت درست نشدن، یا اقدام به عوض کردن یا سرویس آن نمائید.
 • کد خط D1 ارور های یخچال الکترو استیل: این کد خطا هم برای برفک زدایی نمایش داده می شود و بیانگر این است که سیستم برفک زدایی یا دچار ایراد گردیده یا اتصال کوتاهی فقط روی داده است.
 • برای ازبین بردن این کد خطا هم یا باید سنسور را عوض کنید یا در صورت مشکل دیگر باید آن را سرویس نمائید.

ارور های یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES27

 • کد خطا E1 از ارور های یخچال الکترو استیل: این ارور یک ایراد از طرف سنسور یخچال را به نمایش می گذارد؛بیان می کند که سنسور یا دچار قطعی و یا دچار مشکل اساسی شده است. این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که این قطعی یا مشکل سنسور می تواند از طرف یک ایراد مدار برد کنترل دستگاه هم باشد.
 • کد خطا E2 از ارور های یخچال الکترو استیل: بیانگر یک مشکل از طرف سنسور فریرز خواهد بود؛ این ایراد از طرف قطعی یا خرابی سنسور دمایی فریزر روی خواهد داد و دقیقا شبیه به کد خطا E1 این امکان هم در میان است که این قطعی یا مشکل از طرف مدار برد کنترل فریزر روی داده باشد و حتما باید مورد بررسی و سرویس تخصصی قرار بگیرد.
 • کد خطا E3 از ارور های یخچال الکترو استیل: این ارور بنا بر علت های مختلفی مانند مشکل دار شدن مدار برد الکترونیک دستگاه، یک ایراد در المنت و یا ترموفیوز روی خواهد داد. این ارور مهم بیانگر مشکل اساسی سنسور او اپراتور خواهد بود.
 • کد خطا E4 از ارور های یخچال الکترو استیل: این کد خطا مربوط به سنسور محیط است و بیانگر قطعی و یا خرابی یکی از قطعات دستگاه شما مثل المنت، ترموفیوز و یا مدار برد الکترونیک خواهد بود.
 • کد خطا E5 از ارور های یخچال الکترو استیل: بیانگر یک ایراد در سیستم تبرید است و به عواملی مانند توقف فعالیت کمپرسور، ایرادی اساسی در المنت، بودن مشکل در ترموفیوز و یا ایراد سنسور او اپراتور و مدار برد است.
 • کد خطا E6 از ارور های یخچال الکترو استیل: موقعی که گرمای یخچال از 17 درجه سانتی گراد فراتر رود، با این ارور مهم مواجه خواهید شد؛ این کد خطا به علت یک ایراد در گاز و یا دمپر کانال هوا و یا اینکه به علت یخ زدن اواپراتور به وجود خواهد آمد.
 • کد خطا E7 از ارور های یخچال الکترو استیل: با روی دادن یک مشکل و یا خرابی در دمپر و یا روی دادن شکستگی در کانال هوا با این کد خطا در یخچال فریزهای الکترو استیل اتفاق خواهد افتاد. با مشاهده کردن این ارور متوجه خواهید گردید که سرمای یخچال دچار یک ایراد واضحی گردیده و به پایین تر 4 درجه سانتی گراد رسیده است.

مشاوره ۲۴ ساعته و رایگان در راستای رفع کد خطاهای مورد نظر توسط کارشناسان تعمیر آنلاین

 • کد خطا E8 از ارور های یخچال الکترو استیل: بودن یک ایراد در میان برد اصلی و برد صفحه نمایش
 • کد خطا E9 از ارور های یخچال الکترو استیل: با روی دادن یک ایراد در برفک زدایی با این کد خطا رو به رو خواهید شد و این مورد بیانگر این است که ایراد روی داده شاید از طرف المنت، سنسور اوا اپراتور و یا مشکل و عدم فعالیت صحیح از طرف برد باشد.
 • کد خطا E10 از ارور های یخچال الکترو استیل: فقدان وجود سرما در بخش اوا اپراتور بیانگر یک ایراد در بخش فن اوا اپراتور خواهد بود که با این کد خط ارور به شما اعلام خواهد شد.
 • کد خطا E11 از ارور های یخچال الکترو استیل: با روی دادن یک ایراد در بخش مدار، متوجه مشکلی اساسی در فن کندانسور خواهید گردید.
 • کد خطا E12 از ارور های یخچال الکترو استیل: یا کابل اطلاعات دستگاه و یا مدار برد دچار یک ایراد گردیده و ارتباط بین برد اصلی و برد صفحه نمایش دچار اختلال گردیده است.
 • کد خطا 0E از ارور های یخچال الکترو استیل: این نوع ارور در دستگاه های جدید الکترو استیل بیشتر مشاهده شده است و یک مشکل در فن اوا اپراتور را به شما اعلام خواهد نمود که در صورت رو به رو گردیدن با این مشکل باید فن را تعویض گردد و یا مدار دچار ایرادی اساسی شده است که در این صورت با متخصصین تعمیر آنلاین مشورت کنید.
 • کد خطا 1E از ارور های یخچال الکترو استیل: موئلفه هایی مانند سوختگی در بخش فن دستگاه و یا روی دادن ایراد در بخش مدار برد آن علت به وجود آمدن این کد خطا می شود.
 • کد خطا 2E از ارور های یخچال الکترو استیل: با بوجود آمدن یک ایراد حیاتی در بخش کابل اطلاعات دستگاه، مدار برد و یا مشکل بین برد اصلی و برد صفحه نمایش، با این ارور برای یخچال فریزر های جدید نمایان خواهد شد.

ارور های یخچال تک الکترو استیل مدل ESR24

 • کد خطا E1 از ارور های یخچال الکترو استیل: در صورت روی دادن این ارور در دستگاه های تک، باید واقف باشید که احتمال بوجود آمدن یک مشکل در سنسور یخچال در میان خواهد بود و یا اینکه سنسور قطع شده است. احتمال ایراد اساسی هم در قسمت مدار برد الکترونیک نیز محتمل خواهد بود.
 • کد خطا E3 از ارور های یخچال الکترو استیل: احتمال یک ایراد در بخش سنسور اوا اپراتور در میان خواهد بود و نیاز به عوض شدن قطعه خواهد داشت؛ احتمال خرابی در بخش هایی در مدار برد الکترونیک دستگاه، المنت و یا ترموفیوز نیز در میان خواهد بود.
 • کد خطا E4 از ارور های یخچال الکترو استیل: با نمایش داده شدن این ارور در بخش سنسور محیط این دستگاه ها و یا ایراد کلی هر یک از بخش های المنت، ترموفیوز یا مدار برد الکترونیک با این کد خطا رو به رو خواهید شد.
 • کد خطا E5 از ارور های یخچال الکترو استیل: هر یک از بخش های یخچال مثل المنت، ترموفیوز، سنسور اوا اپراتور دچار ایراد های خاص و مشکل می گردند و نشان می دهد که سیستم تبرید دچار یک ایراد کلی شده است.
 • کد خطا E9 از ارور های یخچال الکترو استیل: بر اثر روی دادن یک مشکل در المنت یا سوختن ترموفیوز، ایرادی در بخش سنسور اوا اراتور و همینگونه اختلال در مدار برد نشان می دهد که کد خطای مورد نظر به علت روی دادن مشکل در بخش برفک زدایی می باشد.

ارور های فریزر تک الکترو استیل مدل ESF24

 • کد خطا E2 از ارور های یخچال الکترو استیل: مشکل اصلی از طرف یکی از این عوامل زیر می باشد:
 1. سنسور فریزر
 2. سنسور اوا اپراتور
 3. المنت
 4. ترموفیوز
 5. مدار برد الکترونیک دستگاه
 • کد خطا E4 از ارور های یخچال الکترو استیل: در صورت روی دادن این کد خطا در بخش سنسور محیط یا خرابی در هر یک المنت، ترموفیوز یا مدار برد این ارور را مشاهده خواهید نمود.
 • کد خطا E5 از ارور های یخچال الکترو استیل: مشکل در بخش سیستم تبرید و یا ایرادی اساسی در هر بخش های المنت، ترموفیوز، سنسور او اپراتور یا مدار برد امکان دارد که به وجود آمده باشد.
 • کد خطا E9 از ارور های یخچال الکترو استیل: برفک زدایی عامل اصلی به وجود آمدن این کد خطا خواهد بود؛ یا احتمال سوختگی ترموفیوز، ایرادی جزئی در سنسور اواپراتور و یا همینطور خرابی مدار برد نیز در میان خواهد بود.
 • کد خطا F0 از ارور های یخچال الکترو استیل: روی دادن یک ایراد جزئی در فن اوا اپراتور یا سوختگی آن، قطع گردیدن کابل فن یا خرابی برد علت های اصلی نمایش این کد خطا خواهد بود

سخن پایانی تعمیر آنلاین

در صورت نمایان شدن هر یک از کد خطا های نام برده شده و یا در صورت رخ دادن مشکل برای یخچال فریزر خود می توانید با مشاورین ما در تعمیر آنلاین تماس حاصل نموده و همچنین با تعمیر آنلاین به سادگی و خیالی آسوده می توانید اقدام به تعمیر یخچال فریزر خود کنید.

تعمیر یخچال پروفایل

دیدگاه خود را بنویسید