جولای 27, 2021

ارور های یخچال بکو

درباره ارور های یخچال بکو

در ادامه بررسی کد خطا های یخچال های مختلف به برند مطرح بکو میرسیم ، در این مقاله تخصصی ارور های یخچال بکو توسط تیم تولید محتوای تعمیر آنلاین توضیحات مفیدی در این زمینه خدمت شما ارائه می نمائیم ، با تعمیر آنلاین همراه باشید.

تماس با شعبات شهر تهران

شمال تهران:02126709158

غرب تهران :02144387596

مرکز تهران :02188933445

شرق تهران :02177361990

بیشتر بخوانید :

تعمیر برد یخچال
صافکاری و نقاشی درب یخچال
تعمیر موتور یخچال
هزینه تعویض موتور یخچال
تعمیر یخچال در محلتعمیر فرورفتگی درب یخچال
 • کد خطا E1 از ارور های یخچال بکو – دلیل روی دادن این کد خطا از سنسور محفظه اوپراتور فریزر می باشد / مشکل دار شدن سنسور مقدار اهم سنسور بررسی گردد تعویض فوری سنسور / سیم های ارتباطی به سنسور مجددا بررسی گردد و در پایان خرابی از مدار برد امکان دارد روی داده باشد
 • کد خطا E2 از ارور های یخچال بکو – دلیل این کد خطا از سنسور محفظه اوپراتور یخچال می باشد/ خرابی سنسور مقدار اهم سنسور بررسی گردد تعویض سنسور / سیم های ارتباطی به سنسور را در نظر داشته باشید/ و در پایان خرابی از مدار برد امکان دارد که باشد
 • کد خطا E3 از ارور های یخچال بکو – پیام این کد خطا از سنسور محفظه هوای یخچال خواهد بود / بررسی دقیق اهم سنسور / سیم کشی چک گردد / تعویض سنسور را در نظر داشته باشید و در پایان احتمالا ایراد از مدار برد باشد
 • کد خطا E4 از ارور های یخچال بکو – دلیل این کد خطا از سیستم موتور یخ ساز و یا سنسور یخ ساز خواهد بود / سوختگی موتور بررسی گردد / خرابی سنسور و تعویض آن را در نظر داشته باشید / سیم های ارتباطی به موتور چک شود – شاید ایراد از برد الکترونیک یخچال هم باشد
 • کد خطا E8 از ارور های یخچال بکو – این کد خطای مهم مربوط است به سنسور هوا / چک کردن سنسور و تعویض نمودن آن را در نظر داشته باشید / سیم های ارتباطی به سنسور بررسی گردد و در پایان شاید مشکل از برد یخچال باشد
 • کد خطا E9 از ارور های یخچال بکو – ایراد در lcematic
 • کد خطا E13 از ارور های یخچال بکو – این ارور از فن FZR یا سوختگی فن بوجود می آید / سیم های ارتباطی بررسی گردد و در آخر ایراد از برد یخچال شاید روی داده باشد
 • کد خطا E15 از ارور های یخچال بکو – این ارور ارتباط مستقیمی با فن کندانسور دارد / دور پایین فن کندانسور هم باعث روی دادن این ارور خواهد شد / تعویض فن را در نظر داشته باشید

مشاوره ۲۴ ساعته و رایگان در راستای رفع کد خطاهای مورد نظر توسط کارشناسان تعمیر آنلاین

ارور های یخچال بکو 4 درب

 • کد خطا E0 از ارور های یخچال 4 درب بکو – ایراد روی داده از سنسور هوای محفظ فریزر خواهد بود / مقدار اهم سنسور بررسی گردد تعویض سنسور را در نظر داشته باشید /خرابی مدار برد هم میتواند عامل روی دادن این ارور باشد
 • کد خطا E1 از ارور های یخچال 4 درب بکو – دلیل این ارور از سنسور محفظه اوپراتور فریزر خواهد بود / مشکل دار شدن سنسور مقدار اهم سنسور بررسی گردد و تعویض سنسور را در نظر داشته باشید / سیم های ارتباطی به سنسور بررسی گردد / و در پایان خرابی از مدار برد امکان دارد روی داده باشد
 • کد خطا E2 از ارور های یخچال 4 درب بکو – دلیل اصلی این ارور از سنسور محفظه اوپراتور یخچال می باشد / مشکل دار شدن سنسور مقدار اهم سنسور بررسی گردد و تعویض سنسور را در نظر داشته باشید / سیم های ارتباطی به سنسور هم باید چک شود / و در پایان شاید خرابی از مدار برد باشد
 • کد خطا E3 از ارور های یخچال 4 درب بکو – این کد خطای مهم از سنسور محفظه هوای یخچال است / چک کردن اهم سنسور را در اولویت قرار دهید / سیم کشی بررسی گردد / تعویض سنسور و در آخر شاید این ایراد از مدار برد یخچال باشد
 • کد خطا E4 از ارور های یخچال 4 درب بکو – دلیل اصلی این کد خطا از سیستم موتور یخ ساز و یا سنسور یخ ساز خواهد بود / سوختگی موتور را بررسی کنید / خرابی سنسور و تعویض آن را در نظر داشته باشید  / سیم های ارتباطی به موتور بررسی کنید / خرابی از برد الکترونیک هم امکان دارد که باشد
 • کد خطا E8 از ارور های یخچال 4 درب بکو – این ارور مهم مربوط است به سنسور هوا / بررسی کردن سنسور و تعویض آن را در اولویت بزارید / سیم های ارتباطی به سنسور بررسی کنید و در پایان شاید مشکل از برد یخچال باشد
 • کد خطا E9 از ارور های یخچال 4 درب بکو – اشکال از موتور lcematic
 • کد خطا E11 از ارور های یخچال 4 درب بکو – این کد خطا از سنسور هوای بذله گو است /بررسی اهم سنسور را در نظر داشته باشید /تعویض نمودن سنسور و چک کردن سیم کشی و در پایان خرابی برد را بررسی کنید.

تعمیر یخچال پروفایل

دیدگاه خود را بنویسید